Direnç Hesaplayıcı
Informacje
Programowanie:Giray BAL
Grafika:Giray BAL
Fikcja:Giray BAL
Dźwięk:
Muzyka:
Etykieta
direnç hesaplayıcı
direnç değeri
direnç toleransı
sıcaklık katsayısı
ohm
ppm
direnç renkleri
Instrukcja
Direnç hesaplayıcı ile:
  • 3 bant, 4 bant, 5 bant ve 6 bant dirençleri hesaplayabilirsiniz
  • İstediğiniz direnç değerini girerek bu direnç değerinin hangi renk dirence karşılık geldiğini bulabilirsiniz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
2013 | Kontakt